Eläintenkouluttajan työ ja ammattitaito

Julkaistu 8.2.2024

Yhdistykseemme on tullut viime aikoina huolestuneita yhteydenottoja netissä kiertäneisiin videoihin ja kirjoituksiin, joissa vähätellään eläintenkouluttajien ammattitaitoa kouluttaa erilaisia koiria. Videoilla ja postauksissa on nostettu esiin vanhentuneeseen johtajuusteoriaan liittyviä ja eläimen kokemuksen sivuuttavia koulutusmenetelmiä, jotka ovat nykytiedon valossa eläimelle vahingollisia. Lisäksi videoilla jaetaan disinformaatiota mm. käyttäytymisen positiivisen vahvistamisen toimimattomuudesta eläimen koulutuksessa sekä siitä, että eläintenkouluttamisen ammattilainen ei olisi riittävän pätevä työssään, tai tutkintoon tähtääviä koulutuksia vähätellään. Haluamme tässä artikkelissa avata hieman eläintenkouluttajien työnkuvaa ja ammatin sisältöä, sekä jakaa tietoa koskien positiivisen vahvisteen käyttämistä eläimiä kouluttaessa. Positiivisen vahvistamisen koulutusmenetelmistä löytyy lisää tämän artikkelin lopusta.


Olemme eläintenkouluttajien ammattiyhdistys, joka pyrkii edistämään eettistä eläintenkouluttamista Suomessa. Olemme pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä useiden organisaatioiden, eläinalan yrittäjien, viranomaistahojen, eläinsuojelutyötä tekevien, eläinterveydenhuollon ammattilaisten sekä oppilaitosten kanssa. Pyrimme edistämään ammattikuntaa, kehittämään alan ammattitaitoa ja ammattilaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdistyksellä on n. 400 jäsentä, joista suurin osa on työkseen eläintenkouluttajan ammatissa toimivia henkilöitä, tai eläintenkouluttajan ammattiin opiskelevia tulevia ammattilaisia. Yhdistyksen pääperiaate on tukea ja kehittää alaa, levittää tietoa sekä pitää eläimen etu toiminnan keskiössä. Emme hyväksy koulutusmenetelmiä, jotka ovat epäeettisiä eivätkä edistä eläimen hyvinvointia. Yhdistyksellemme on laadittu eettiset koulutussäännöt ja ohjeet, joita jokainen jäsen sitoutuu noudattamaan. Tavoitteemme on, että näitä eettisiä sääntöjä noudattaisivat muutkin eläinalalla toimivat. Pyrkimyksemme on lisätä tietoa nykyaikaisesta kouluttamisesta, eläinten käyttäytymisestä ja oppimisesta. Yhdistys puuttuu tarvittaessa epäeettisiin toimiin, jos sellaista havaitaan ja ilmiannetaan.


Eläinkoulutusalan kehitys Suomessa

Eläinten kouluttamisen osaamisala virallistui vuonna 2009 eli n. 15 vuotta sitten. Tutkinnon perusteita tarkastellaan ja uudistetaan opetushallituksen johdolla muutamien vuosien välein. Arviointikriteerit ovat työelämälähtöisiä ja ne ovat tarkentuneet vuosien varrella. Oppilaitokset koostavat itse opetussisältönsä ja tarjoavat opetusohjelman opiskelijoille. Opinnoissa opiskelijan on harjoiteltava usein vähintään kahden eri eläinlajien kouluttamista käytännössä. Tutkinnon arviointikriteerit ovat valtakunnallisesti samat kaikille. Sivuiltamme löydät lisää tietoa eläinalan tutkintokoulutuksista ( https://www.elaintenkouluttajat.com/yhdistys/tutkinto/ ) Tavoitteenamme on saada kaikista alan osaajista huipputason osaajia, jotka toimivat kaikki samaa eettistä linjaa noudattaen.

Eläinalan tutkimusta tehdään jatkuvasti, joten näiden vuosien aikana on tullut huomattava määrä uutta tietoa, mitä kautta ammattikunta ja eläintenkouluttajien ammattitaito kehittyy jatkuvasti. Vuonna 2018 eläintenkoulutusalalle saatiin myös erikoisammattitutkinto. Erikoisammattitutkinnossa on mahdollista erikoistua mm. ongelmakäytösten hoitoon tai  työ- tai kilpailueläinten kouluttamiseen ja valmentamiseen. Erikoisammattitutkinnossa syvennytään käyttäytymiseen ja psykologiaan, ja opetellaan soveltavia menetelmiä eläimen hyvinvoinnin edistämiseksi ja asiakkaan auttamiseksi. *Eläinalan yritykset ovat tarjonneet erilaisia yksityisiä koulutuksia jo vuosien ajan. Eläinalan yrittäjille suunnatuissa yksityiskoulutuksissa on mahdollista erikoistua johonkin tiettyyn osa-alueeseen, kuten mm. käsittelyyn, ruokintaan, eroahdistusoireiden hoitoon, jne.  Näissä yksityisissä koulutuksissa pääsee syventymään eläinten käyttäytymiseen ja kouluttamiseen vieläkin enemmän.  Kouluttautuminen on mahdollista myös ulkomailla ja ajantasaista tietoa haetaan laajasti ulkomailta. Näiden vuosien aikana on tehty isoja harppauksia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.Eläintenkouluttajan työnkuva

Eläintenkouluttajan, kuten aivan mikä tahansa muukin ammatti perustuu siihen, että mitä enemmän tiedät, sitä laajemmat työkalut sinulla on auttaa asiakasta. Tietoa hyödynnetään laajasti, mutta vastuullisesti. Mitä enemmän opit muilta ja olet avoin keräämään tietoa, sitä parempi olet työssäsi. Voit erikoistua johonkin aihealueeseen täysin, tai opetella useampia eri asioita. Parhainta tässä ammattikunnassa on se, että voit erikoistua ja syventää osaamista juuri sille aihealueelle, mikä itseäsi kiinnostaa eniten. Aivan kuten muissakin ammateissa. Sisustusalalla voit erikoistua sisustajana liiketilojen parantamiseen, lääkärinä voit erikoistua silmäkirurgiaan, insinöörinä voit erikoistua tuotantotekniikkaan, jne.  Eli aivan samoin, eläintenkouluttaja voit erikoistua moneen, esimerkkeinä kilpailukoiran valmentamiseen, hevosen pelkotiloihin, eksoottisten eläinten elinolojen parantamiseen, kissojen ravitsemukseen tai ongelmakäyttäytymiseen. Eniten eläintenkouluttajia työllistävät hevoset, koirat ja kissat, mutta myös eläintarhat, tuotantoeläintilat, eläinlääkäriasemat sekä koe-eläintilat ovat ottaneet kouluttamisen osaksi työtään. Suomessa ei vielä olla siinä pisteessä, että kaikkiin eläintenhoitajan opintoihin tulisi sisällyttää pakolliseksi etologiaa tai eläimen oppimista ja kouluttamista, mutta joissain maissa eläinten käyttäytyminen ja kouluttaminen ovat osa pakollisia opintoja. 

Eläintenkouluttajien työn sisällöt ovat moninaisia ja työn tärkein periaate on eläimen hyvinvoinnin edistäminen. Ammattilainen auttaa ihmisiä oppimaan eläimistä, niiden tunnemaailmasta, hormonitoiminnasta, ruokavalion parantamisesta, liikunnasta ja kehonhuollosta ja hoidosta. Hän tekee ehdotuksia ja ohjaa asiakasta eläimen elinolosuhteiden parantamiseksi, työtehtävien opettamiseksi, harrastuksissa edistymiseksi tai kilpailuissa pärjäämiseksi. He voivat auttaa asiakkaita arkisissa eläintenkoulutus kysymyksissä, eläimen pelon hoidossa tai työnkuva voi olla aggressiivisen käytöksen ratkomista. Eläintenkouluttajia on erikoistunut hoitotoimenpiteiden kouluttamiseen, auttamaan eläimenomistajia kuljettamiseen liittyvissä asioissa tai eläinlääkäripelkojen hoidossa. Hän voi työskennellä koirakoulussa muiden kouluttajien kanssa, itsenäisesti omien kiinnostuksen kohteiden parissa, he voivat työskennellä eläintarhassa, klinikalla, eläinhoitolassa, trimmaajana, hierojana, fysioterapeuttina tai eläinkaupassa, myös joillakin eläinlääkäreillä on nykyään eläinkoulutusosaamista. Eläintenkouluttajat ovat usein moniosaajia, joilla on paljon tietoa. 

Eläintenkouluttajat ovat parhaimmillaan oman eläinlajinsa hyvinvoinnin asiantuntijoita, ja heidän työnsä on auttaa eläimen omistajia, yhteisöjä, yrittäjiä, kilpailijoita ja mitä tahansa tahoa, joka apua tarvitsee. Eläintenkouluttajat ovat eläinten käyttäytymisen ja oppimisen asiantuntijoita, ja he jakavat työssään tietoaan ja osaamistaan. Osaaminen perustuu vankkaan teoriapohjaan yhdistettynä kokemukseen. Jotta eläintenkouluttajien saumaton ja vahva yhteistyö kantaa hedelmää ja saadaan toivottuja tuloksia, tiedon tulee olla ajantasaista, perustua oppimisen lainalaisuuksiin eli apuna käytetään uusinta tutkittua tietoa. Eläintenkouluttajat sitoutuvat tietopohjaiseen argumentointiin, eikä kontekstista irrotettuihin epätieteellisiin johtopäätöksiin. Ennen kaikkea menetelmien tulee kestää eettistä tarkastelua.  

Eläintenkouluttajan työ on pääasiassa ihmisen ohjaamista ja opettamista, yksilökoulutuksissa tai ryhmässä. Kyseessä on palveluammatti. Asiakkaiden ohjaamisessa eläintenkouluttajan tulee ymmärtää eri asiakastilanteita ja osata laatia suunnitelma, joka sopii juuri kyseiselle asiakkaalle ja eläinyksilölle. Oppimisen lainalaisuudet pätevät niin ihmisiin kuin eläimiinkin, ja ne ovat täysin samanlaiset. Me emme moiti siitä, että jotain ei ole osattu tehdä tai jokin asia on tehty väärin, vaan eläintenkouluttajan tehtävä on ratkoa ongelmia, ohjata, opastaa ja auttaa oikeaan suuntaan. Suurin osa eläintenkouluttajista haluaa auttaa ihmisiä elämään hyvää elämää oman eläimensä kanssa ja vahvistaa eläimen ja ihmisen välistä suhdetta. 

Jokainen asiakastapaus on hyvin yksilöllinen eikä yksikään ole samanlainen. Eläintenkouluttajan työssä kohtaa erittäin vaikeita, henkilökohtaisia ja arkoja asioita, jotka ovat luonteeltaan salassa pidettäviä. Työmme on tärkeää ja herkkää asiakaspalvelutyötä, ja siksi meillä on myös vastuumme. Suojelemme asiakkaiden henkilöllisyyttä ja näin tulee aina olemaan ammattikunnassamme. Eläintenkouluttajan on oltava se taho, johon eläimen omistaja voi aina luottaa, jos vaikeita tilanteita tulee eteen. Kynnys ottaa yhteyttä eläintenkouluttajaan on oltava hyvin matala. Teemme yhteistyössä töitä asiakkaan pulmien ratkomiseksi aina ja ainoastaan asiakkaan omalla luvalla. Eläinten  kouluttamisen ammattilaista sitoo vaitiolovelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, ettemme voi avata kaikkea työtämme julkisesti. He eivät voi korostaa osaamistaan mainostamalla ilman omistajan lupaa. 

Eläintenkouluttajan tarjoamalla palvelulla on tavoite, joka määritellään yhdessä asiakkaan kanssa tai on kuvattu tuotekuvauksessa. Eläintenkouluttajan osaamisen mittareina toimii tavoitteisiin pääsy. Näitä osaamisen mittareita voivat olla mm. koulutuksen edistyminen, pitkäaikaisseuranta käyttäytymisen muutoksista toivottuun suuntaan, asiakkaan koulutusosaamisen parantuminen, eläimen ja ihmisen välisen suhteen parantuminen, eläimen hyvinvoinnin parantuminen erilaisin mittarein, ongelmatilanteiden ratkeaminen sekä onnistumiset arjessa. Se, että eläintenkouluttaja on onnistunut työssään palauttamaan eläimen luottamuksen trimmaustilanteessa, suunnitellut omistajan kanssa yksilöllisen koulutusohjelman koiran yksinolemisen pelon hoitamiseen ja onnistunut siinä, saanut rohkaistua koiranomistajan lähtemään harrastuksiin oman koiran kanssa, auttanut hevosenomistajaa taluttamaan lastauspelkoisen hevosen traileriin, tai opettanut käsittelypelkoiselle kissalle verinäytteenoton, kertoo siitä, että ammatissamme on laaja kirjo todella kattavaa erityisosaamista.

Yhdistyksemme on tiivis ja kollegoiden keskinäinen yhteistyö on luotettavaa ja vankkaa. Opimme paljon toisiltamme, ja jaamme tietoa hyvin mielellämme. Mikään ei ole arvokkaampaa, kuin eläintenkouluttajiemme kestävä ja vahva yhteistyö, joka perustuu auttamiseen, tukemiseen ja ennen kaikkea eläinten hyvinvoinnin edistämiseen kokonaisvaltaisesti. Tätä turvallista ilmapiiriä haluamme jakaa myös asiakkaillemme ja heidän eläimilleen. Meillä on toisiamme kohtaan suuri arvostus nimenomaan työmme ja monipuolisen osaamisemme vuoksi. Meille asiakkaamme ovat tärkeimpiä ja kollegoiden tuki mittaamattoman arvokasta.Ammattiyhdistyksemme eläintenkouluttajajäsenet ovat liittyessään yhdistykseen allekirjoittaneet yhdistyksemme eettiset säännöt. Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat toiminnassaan sitoutuneet noudattamaan koulutustapoja, jotka perustuvat positiiviseen vahvistamiseen ja eettiseen kouluttamiseen.


Suomen eläintenkouluttajat ry

Alta löytyy kaksi artikkelia, jossa kerrotaan positiivisen vahvistamisen koulutusmenetelmästä. https://www.elaintenkouluttajat.com/artikkelit/positiivinen-vahvistaminen/

https://www.elaintenkouluttajat.com/artikkelit/jokaista-elainta-voi-kouluttaa-posi/


Tekstiä korjattu 3.3.24

*Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut muutamia uusia yksityisiä koulutuksia sekä opetustarjontaa, missä pääsee syventymään eläinten käyttäytymiseen ja kouluttamiseen. 

3.3.24 Korjattu: " Eläinalan yritykset ovat tarjonneet erilaisia yksityisiä koulutuksia jo vuosien ajan. Eläinalan yrittäjille suunnatuissa yksityiskoulutuksissa on mahdollista erikoistua johonkin tiettyyn osa-alueeseen, kuten mm. käsittelyyn, ruokintaan, eroahdistusoireiden hoitoon, jne.  Näissä yksityisissä koulutuksissa pääsee syventymään eläinten käyttäytymiseen ja kouluttamiseen vieläkin enemmän."