Tiina Kuusisto Suomen eläintenkouluttajat ry:n kunniajäseneksi

Belgianpaimenkoira malinois makaa aurinkoisessa ruohikossa, katsoen kiinnostuneen rauhallisesti kameraan.
Kuva: Pixabay

TIEDOTE 15.3.2023

Tiina Kuusisto Suomen eläintenkouluttajat ry:n kunniajäseneksi


Tiina Kuusisto toi keväällä 2021 julkisuuteen suojelukoirien väkivaltaiset koulutusmenetelmät yhdessä Oikeutta eläimille -järjestön kanssa. Tämä ulostulo nosti esiin rankaisuperustaisten koulutusmenetelmien rakenteellisen olemassaolon Suomessa. 

Kuusiston ja Oikeutta eläimille -järjestön toiminta on johtanut julkiseen ja kriittiseen keskusteluun siitä, millä perustein ihminen oikeuttaa toimintaansa eläimiä kohtaan. Aiheesta käyty keskustelu on myös herättänyt kysymyksen siitä, mitä eri koiraliitot, -järjestöt ja -yhdistykset tekevät varmistaakseen eettisen ja koiralähtöisen harrastamisen, vai tekevätkö vielä riittävästi mitään.

“Kuusisto sai ulostulollaan aikaan odotetun reaktion, joka on pakottanut eri toimijoita keskustelemaan asioista ihmisen toimia kuvaavilla sanoilla, eli ottamalla kantaa ihmisen väkivaltaiseen käyttäytymiseen koirien koulutuksessa ja kohtelussa”, sanoo Suomen eläintenkouluttajat ry:n entinen puheenjohtaja Sofia Haapanen.

Väkivallan tai kovakouraisten otteiden hyväksyminen eläinten kohtelussa on monissa piireissä hiljaa hyväksyttyä ja yleinen toimintatapa, jos parempaa tietoa tai halua oppia nykyaikaisia koulutusmenetelmiä ei ole.

"Olen hyvin iloinen siitä, millaista keskustelua aiheen ympärillä on käyty. Kouluttamisen nimissä eläimiin kohdistuva väkivalta on laajasti tuomittu, ja palkitsemiseen perustuvat sekä eettisen näkökulman huomioon ottavat koulutusmenetelmät ovat jo yleisesti tiedossa. Vielä on työtä jäljellä, mutta suunta on oikea. Pidän Suomen eläintenkouluttajien tekemää työtä eettisen kouluttamisen eteenpäinviejänä hyvin tärkeänä ja olen erittäin otettu kunniajäsenyydestä." Kuusisto iloitsee.

Suojelukoirakohusta seurannut keskustelu on alleviivannut tarvetta saada nykyaikaista tietoa vieläkin helpommin lähestyttäväksi jokaiselle, joka sitä tarvitsisi tai joka haluaisi muuttaa toimintatapojaan. Lisäksi on peräänkuulutettu mm. Kennelliiton vastuuta koirien etujen ajajana. Suomen eläintenkouluttajat ry on tarjonnut myös Kennelliitolle apuaan yhdistyksenä, joka kokoaa yhteen yli 300 eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, käyttäytymisen ja kouluttamisen ammattilaista.

“Vielä Kennelliitto ei ole tarttunut tarjoukseen, vaikka valikoidusti toiminnassaan hyödyntääkin nykyaikaisen tiedon omaavia, koiralähtöisiä asiantuntijoita. Näistä osa on myös yhdistyksemme jäseniä”, kertoo Haapanen.

Kuusiston ja taustatoimijoiden hartiavoimin tekemä työ on tärkeä edistysaskel kohti väkivallatonta eläinten koulutuskulttuuria Suomessa. Haapanen ei näe esteitä sille, miksei Suomi voisi tässä asiassa halutessaan olla maailmanlaajuisestikin edelläkävijä, ei perässähiihtäjä. “Osaamista ja resursseja tiedon jakamiseen ja ihmisten kouluttamiseen meiltä kyllä löytyy”, toteaa Haapanen.


Suomen eläintenkouluttajat ry kutsui Tiina Kuusiston kunniajäseneksi rohkeasta rankaisuperustaisten koulutusmenetelmien käytön ilmi tuomisesta osana suomalaista koiraharrastusta, sekä väsymättömästä puuttumisesta suojelukoirien väkivaltaiseen kohteluun.


Lisätiedot:

Sofia Haapanen, Suomen eläintenkouluttajat ry:n puheenjohtaja 2020-2023
0400 231 263

Tiina Kuusisto, Suomen eläintenkouluttajat ry:n kunniajäsen
041 544 5733