Kissan vastuullinen ulkoilu tuo rauhaa myös ympäristöön

Julkaistu 25.07.2023

Teksti ja kuva: Jenni Yli-Tainio

Suomen kesä on tällä hetkellä hehkeimmillään ja ihmisten lisäksi eläimet, kuten kissat ja koirat nauttivat ulkoilun tuomista erilaisista aistivirikkeistä, kuten tuoksuista, lintujen laulusta, lentävistä kärpäsistä ja tuulen tuiverruksesta. Ulkoiluun opetetun kissan kanssa ulkoillessa, pääsee ulkoilun hyödyistä nauttimaan turvallisesti ja huolettomammin niin ihminen kuin lemmikki. 

Luonnon pesimärauhan vuoksi koirilla on lain määrittämä kiinnipitoaika, joka kestää elokuun 19. päivään saakka ja tämän ajanjakson ulkopuolellakin on koiran omistajalla oltava koiran irti pitoon maanomistajan lupa.  
Vaikkei kiinnipitoaikaa ole määritelty koskemaan kissojen kiinnipitoa, koskee kissan omistajia lain mukaan velvoite huolehtia, ettei kissa aiheuta vahinkoa ympäristölle, sekä ettei kissa itse joudu kärsimään, eikä siihen kohdistu kipua tai pelkoa.  
Tämän lisäksi kissan omistajan on huolehdittava, ettei kissa pääse kytkemättömänä kuntopoluille tai muillekaan liikuntapaikoiksi laskettaville alueille. Kissaa ei saa päästää laisinkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole nimenomaisesti erikseen sallittua. 

Kissan turvallisuuden- ja luonnon pesimärauhan huomioivaa ulkoilua voidaan tarjota kissalle sille rakennetun ulkotarhan avulla. Ulkotarhan on hyvä olla verkotettu kokonaisuudessaan, jottei kissa pääse kiipeämään tarhasta pois, eivätkä luonnon eläimet tai linnut pääse tarhan sisäpuolelle. 
Valvottua ulkoilua voidaan tarjota myös opettamalla kissa ulkoilemaan valjaissa ja suunnittelemalla ulkoiluympäristöt kissan turvallisuus ja terveys, sekä ympäristö huomioiden. Kissan opettaminen valvottuun ulkoiluun lähtee liikkeelle kissayksilöön ja sen mieltymyksiin tutustumisesta, joiden pohjalta on helpompaa rakentaa juuri sille kissakaverille sopivaa tapaa tarjota ulkoilun tuomaa aktivointia ja elämän rikastamista. 
 
Oman haasteensa ulkoilun toteuttamiseen luo kuitenkin luonnon pesimärauhan kunnioittaminen. 
Luonnossa parhaillaan pesii paljon erilaisia nisäkkäitä, sekä lintuja. Monilla lintulajeilla on pesät puussa, mutta poikasten harjoitellessa lentämistä ne poistuvat pesän ulkopuolelle. Osalla lintulajeista on myös maastopoikasia, joita lintuvanhemmat ruokkivat maahan. Nisäkkäillä on poikasia piilossa maan tasalla pusikoissa sekä puiden, mättäiden, ja kivien koloissa. Eläinten kanssa liikkuessa on tarkkailtava askeliaan, sillä maassa piilossa olevat poikaset voivat olla hyvin huomaamattomia suojaväriensä vuoksi. 
 
Luonnon pesimärauhan vuoksi on hyvä kiinnittää erityistä huomiota luonnossa liikkumiseen ulkoiluympäristöä valittaessa. Myös vesillä liikkuvan lemmikin omistajan on suotavaa pitää kissa tai koira kytkettynä rantautuessaan, sillä vesilinnut pesivät maassa, usein rantautumispaikkojen läheisyydessä, heinikoissa, luodoilla ja saaristoissa. Vaikka saaristossa kissan irti pitäminen valvomatta tuntuisi turvalliselta vaihtoehdolta kissan kannalta, on pesivien lintujen ja nisäkkäiden turvallisuus uhattuna, mikäli ihminen ei valvo eläimen ulkoilua. 
 
Kissan ulkoilun valvominen takaa luonnon eläimille rauhan lisääntymisaikana, mutta se luo myös ulkoilevalle eläimelle itselleen turvaa liikenteeltä, pedoilta ja pienentää mahdollisuutta terveysriskeihin. 
 
On olemassa useita eläinlajeja, jotka ovat rauhoitettuja myös eläinten lisääntymisajan ulkopuolellakin, jolloin näiden eläinlajien pyydystäminen tai tahallinen hävittäminen on laissa kiellettyä. Luonnon eläimien kannalta onkin tärkeää kiinnittää huomiota lemmikkien ulkoilun valvontaan ympäri vuoden, sillä kissan itsenäisesti pyydystämiä saaliseläimiä on mahdotonta valvoa luotettavasti.  

Juuri nyt on tärkeää kiinnittää huomiota kissan ulkoilun valvomiseen, ulkoilupaikkoihin, sekä hyvään hygieniaan. Suomessa on voimassa myös laaja lintuinfluenssavaroitus, joka voi tarttua mm. muuttavista vesilinnuista ja lokeista myös kissoihin. Tämän vuoksi on hyvä kiinnittää suurta huomiota ulkoilualueisiin, sillä lintuinfluenssa tarttuu lintujen ulosteen välityksellä, sekä ihmisen tai kissan ollessa tekemisissä tartunnan saaneen linnun kanssa. 
Lintuinfluenssan tarttumistapauksia kissoihin on todettu tällä hetkellä Puolassa ja Ruotsissa, osa tartunnan lähteistä on vielä selvityksen alla. Tartunnan saaneiden kissojen kuolleisuus on valitettavan suuri. 

 
Kissan ulkoilun opettamisesta ja sopivan ympäristön valitsemisesta kerrotaan enemmän seuraavassa artikkelissa. 


Lintuinfluenssaa koskevat artikkelit; 
Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/naurulokkeja-kalatiiroja-ja-haahkoja-kuollut-lintuinfluenssaan/  
HS:n uutinen aiheesta: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009704075.html 

Lisätietoja Puolan tilanteesta: https://www.cidrap.umn.edu/…/polish-officials-probe-h5n1… 

Viimeisin päivitys Puolan viranomaisilta https://www.piwet.pulawy.pl/aktualnosc/10739