Hyvän kouluttajan tunnistaminen

Julkaistu 4.2.2016

Mistä tunnistaa hyvän kouluttajan?

Hyvän kouluttajan tunnistaa siitä, että hän on suorittanut ammattitutkinnon tai opiskellut eläinten käyttäytymistä ja koulutusta ammattilaisen johdolla. Voit kysyä kouluttajan koulutustaustasta ja siitä, miten hän kehittää ammattitaitoaan. Suomen eläintenkouluttajat ry:stä saat neuvoja hyvän kouluttajan löytämiseksi. Seuraava lista auttaa kouluttajan ammattitaidon arvioimisessa.

Hyvän kouluttajan koulutuksessa

 • koulutuksessa käytetyt menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon kyseisen eläinlajin käyttäytymisestä, käsityskyvyn rajoista sekä oppimisesta
 • eläimet ja ihmiset näyttävät iloisilta, rennoilta ja vapautuneilta
 • koulutus perustuu oikeasta käytöksestä palkitsemiseen
 • mahdollisena rangaistuksena käytetään palkkion poistoa, eikä koskaan keinoja, jotka uhkaavat eläimen fyysistä tai psyykkistä hyvinvointia
 • kouluttaja osaa käyttää monia palkitsemiskeinoja. Eli koirienkouluttaja osaa käyttää muitakin palkkioita kuin namia ja lelua tai kehumista, hevoskouluttaja puolestaan hallitsee apujen käytön lisäksi myös tuloksia tuottavan ruoalla palkitsemisen
 • koulutuksessa ei käytetä sellaisia välineitä, jotka aiheuttavat eläimelle kipua tai pelkoa tai jotka jollain tapaa vaarantavat eläimen hyvinvointia
 • koulutuspaikka on valittu siten, että häiriöitä on mahdollista kontrolloida
 • koulutuspaikka on turvallinen, puhdas ja siisti, tämä koskee myös esteitä, lattiaa/pohjaa
 • koulutuksessa keskitytään jokaiseen eläimeen yksilöllisesti
 • koulutusryhmässä on niin vähän eläimiä, että kouluttaja voi kunnolla paneutua kuhunkin yksilöön ja eläinten toisilleen aiheuttamat häiriöt pystytään minimimaan
 • kouluttajalta löytyy useita vaihtoehtoisia, eläinystävällisiä tapoja kouluttaa sama asia
 • kouluttaja tarkkailee eläimen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja ohjaa tarvittaessa asiantuntevaan hoitoon eteenpäin (eläinlääkäri, fysioterapeutti, osteopaatti )
 • käyttäytymisongelman takana on usein sairaus tai kipu. Siksi kouluttaja kyselee eläimen terveydentilasta ja pyytää viemään sairaan tai kipeän eläimen eläinlääkäriin ennen koulutuksen aloittamista. Kouluttaja huolehtii myös siitä että eläinten rokotukset ovat ajantasaiset
 • kouluttaja kertoo rehellisesti, jos ei pysty tai osaa auttaa, ja ohjaa asiakkaan tällaisessa tapauksessa eteenpäin
 • kouluttaja ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet
 • koulutus ei ole ristiriidassa Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisten sääntöjen kanssa.

Hyvän kouluttajan mainoksissa

 • kouluttaja kertoo avoimesti metodeistaan
 • kurssin sisältö ei sisällä liikaa asioita, joita on oikeasti mahdoton omaksua lyhyessä Usein paneutuminen kunnolla muutamaan asiaan antaa enemmän, kuin yrittämällä sisällyttää yhteen kurssiin kaikki mahdollinen.

Kysyttäessä / puhelimessa

 • kouluttaja selvittää mitä eläimelle on tarpeen kouluttaa ja mistä mahdollinen käyttäytymisongelma todellisuudessa voisi johtua. Hän ei siis tarjoile yleispäteviä patenttiratkaisuja, vaan perehtyy tilanteeseen mahdollisimman perusteellisesti
 • kouluttaja kertoo avoimesti metodeistaan
 • saattaa kertoa puhelimessa erilaisista lähestymistavoista ongelman ratkaisemiseksi, mutta korostaa, ettei voi neuvoa näkemättä eläintä ja haastattelematta kunnolla omistajaa

Varmista, että kouluttajan vakuutusasiat ovat kunnossa, ja että hän hallitsee sekä ihmisten että eläinten ensiavun.

Muista, että olet itse vastuussa eläimesi hyvinvoinnissa. Jos kouluttaja neuvoo sinua tekemään jotain sellaista, mikä ei tunnu hyvältä, etsi apua muualta.

Koulutustaitojen lisäksi hyvältä kouluttajalta vaaditaan myös syvällistä koulutettavan eläinlajin tuntemusta ja mm. asiakaspalvelutaitoja. Alan tutkintovaatimuksiin voit tutustua täällä.