Liity Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäseneksi

Yhdistyksen kannatusjäsenyyttä voi hakea kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa! Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään lähtökohtaisesti eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita.

Yhdistyksen toiminta on vaihtelevaa, ja muodostuu mm. perinteisistä kaikille jäsenille suunnatuista vuosittaisista Tietonyyttäreistä! Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, on edustettuna eläinalan messuilla ja osallistuu aktiivisesti esimerkiksi eri eläinalan tutkintojen kehittämiseen ja yhteistyöverkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen.

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 20 € vuodessa (voit halutessasi kannattaa toimintaamme myös isommalla summalla). Liittymismaksu on 10€ ja se veloitetaan ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 30€ vuodessa. Hyväksymme varsinaisiksi jäseniksi eläintenhoidon ammattitutkinnon eläinten kouluttamisen osaamisalalla suorittaneet henkilöt, sekä erityisen painavista syistä (esim. pitkä työkokemus alalla) myös henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ammattitutkintoa. Liittymismaksu on 10€ ja se veloitetaan ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä.