Liity Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäseneksi

Yhdistyksen kannatusjäsenyyttä  voi hakea kuka tahansa henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa! 

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään lähtökohtaisesti eläintenhoidon ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä, osaamisalanaan eläinten kouluttaminen. Jäseneksi voidaan poikkeushakemuksella hyväksyä myös henkilö, jolla on vähintään edellä mainitun ammattitutkinnon sisältöä vastaavan laajuinen (esim. ulkomainen) koulutus, sekä työkokemusta alalta. Kaikki varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyt henkilöt sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen eettisiä sääntöjä.

Yhdistyksen toiminta on vaihtelevaa, ja muodostuu mm. perinteisistä kaikille jäsenille suunnatuista vuosittaisista Tietonyyttäreistä! Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, on edustettuna eläinalan messuilla ja osallistuu aktiivisesti esimerkiksi eri eläinalan tutkintojen kehittämiseen ja yhteistyöverkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen.


VUODEN 2024 JÄSENMAKSUT

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 20 € vuodessa (voit halutessasi kannattaa toimintaamme myös isommalla summalla).

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 30€ vuodessa.

Kaikki jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa, jonka jälkeen jäsenelle lähetetään infokirje.

Jokaisessa jäsentyypissä liittymismaksu on 10€, joka veloitetaan hyväksymisen yhteydessä.